Tjänster

ARKITEKTUR

Förstudie
Koncept
Bygglov
Bofaktablad
Bygghandling
Relationshandling
Inredningar

SYNERGI

Samverkansprojekt
Projektledning
Workshops
Inspirationsföreläsning
Föreläsning
Inventering/Transformation
Cirkulär ekonomi

KLIMAT

Utredningar
Rådgivning
Strategi
Miljöcertifiering
Klimatanpassning
Klimatberäkning
Dagsljusanalys