Om

ASK ASK grundades 2023 av arkitekt och civilingenjör Alexander Ståhl. Företaget vill verka för ett regenerativt samhälle genom tjänster relaterat till arkitektur, synergi och klimat.

Alexander har drygt tio års erfarenhet som verksam arkitekt och har erfarenhet av att rita och leda projekt i alla skalor och skeden. Utöver arkitektur, inredning och stadsplanering har han erfarenhet av att utveckla hållbarhetsstrategier. Alexander har erfarenhet av att rita allt från inredningar till konsthallar, offentliga byggnader, kontor, bostäder, sjukhus mm.. Han har god vana att både utveckla projekt och detaljplaner samt rita genomtänkta detaljer.

Han är certifierad i miljöbyggnad samt utbildad av FN i cirkulär ekonomi och agenda 2030, Parisavtalet om klimatförändringar som utvecklingsagenda samt Natur-baserade lösningar för klimatanpassning av FNs miljöprogram.


ASK ASK VILL VERKA GENOM:

Samverkan för att åstadkomma systemisk förändring, en cirkulär ekonomi och ett regenerativt samhälle.

Klimataktion genom rådgivning, inspirationsföreläsning och strategiutveckling.

Arkitektur och stadsplanering.

Cirkulär ekonomi och projektledning.

Ansluten till: